หลักสูตรกำลังออนไลน์
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
284
300
1 ส.ค. 64-31 ม.ค. 65 (รุ่นที่ 3)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
257
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 5)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
78
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 7)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
54
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
50
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 9)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
37
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 10)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
30
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 11)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
39
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 12)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
42
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 13)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
171
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 6)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
84
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 7)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
53
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
58
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 9)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
81
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 10)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
51
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 11)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
102
300
9 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 12)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
130
300
9 ต.ค. 64-31 ม.ค. 65 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
52
300
16 ต.ค. 64-28 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 6)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
288
300
9 พ.ย. 64-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 4)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
219
300
3 ธ.ค. 64-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 11)
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
272
300
20 ธ.ค. 64-31 พ.ค. 65 (รุ่นที่ 4)
การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
29
50
15 ม.ค. 65-25 ม.ค. 65 (รุ่นที่ 4)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
4
300
22 ม.ค. 65-22 ก.พ. 65 (รุ่นที่ 12)
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
ข้อมูล เปิดเร็วๆนี้
0
300
1 มี.ค. 65-31 พ.ค. 65 (รุ่นที่ 3)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • นายสุชาญ กิจลือเลิศ
    suchan.k@anamai.mail.go.th
  • กิตตินันท์ สายะเวส
    kittinun.s@anamai.mail.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
  • อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
  • Email: kid4003@gmail.com
  • Line ID:61058370
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้เดือนนี้ปีนี้
8864836483
ตั้งแต่ปี 2563