ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


หลักสูตรกำลังออนไลน์
การจัดการเรียนออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
86
300
1 เม.ย. 63-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 1)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
193
300
9 ต.ค. 64-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 11)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
226
300
9 ต.ค. 64-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 12)
การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
187
300
1 ก.พ. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 2)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
266
300
1 ก.พ. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 4)
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
202
300
12 มี.ค. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 5)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
239
300
18 เม.ย. 65-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 6)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
199
300
25 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 15)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
26
300
25 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 13)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
37
300
25 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 11)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
18
300
25 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 12)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
22
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 17)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
7
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 18)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
7
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 19)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
13
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 20)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
70
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 16)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
13
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 17)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
3
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 18)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
3
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 19)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
7
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 20)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
1
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 21)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
5
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 22)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
23
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 23)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
13
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 14)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
11
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 15)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
18
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 16)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
8
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 13)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
6
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 14)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
8
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 15)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
16
300
1 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 16)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
297
300
3 พ.ค. 65-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 14)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
262
300
29 พ.ค. 65-30 มิ.ย. 65 (รุ่นที่ 16)
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
93
100
25 มิ.ย. 65-1 ก.ค. 65 (รุ่นที่ 17)
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
16
50
25 มิ.ย. 65-1 ก.ค. 65 (รุ่นที่ 17)
(ทดลองหลักสูตร) แนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
ข้อมูล เปิดเร็วๆนี้
82
300
30 มิ.ย. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 1)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล เปิดเร็วๆนี้
0
300
1 ก.ค. 65-31 ก.ค. 65 (รุ่นที่ 17)


ผู้ดูแลระบบ
  • นายสุชาญ กิจลือเลิศ
    suchan.k@anamai.mail.go.th
  • กิตตินันท์ สายะเวส
    kittinun.s@anamai.mail.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
  • อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
  • Email: kid4003@gmail.com
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติการเข้าเว็บไซต์
Onlineวันนี้เดือนนี้ปีนี้
15607,46341,840
ตั้งแต่ปี 2563