ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


หลักสูตรกำลังออนไลน์
การจัดการเรียนออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
93
300
1 เม.ย. 63-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 1)
การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
251
300
1 ก.พ. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 2)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
42
300
1 ก.พ. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 5)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
78
300
1 พ.ค. 65-31 ส.ค. 65 (รุ่นที่ 20)
อสม.รู้ทันป้องกันฝุ่นจิ๋ว (พีเอ็ม 2.5)
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
33
200
28 มิ.ย. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 2)
อสม.รอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันโควิด-19
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
37
100
28 มิ.ย. 65-30 ก.ย. 65 (รุ่นที่ 3)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
244
300
11 ก.ค. 65-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 7)
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
20
300
18 ก.ค. 65-31 ธ.ค. 66 (รุ่นที่ 2)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
218
300
9 ส.ค. 65-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 16)
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
6
300
15 ส.ค. 65-31 ธ.ค. 65 (รุ่นที่ 6)
แนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย(ทดลอง)
ข้อมูล เปิดเร็วๆนี้
121
300
30 ก.ย. 65-30 ก.ย. 66 (รุ่นที่ 1)


ผู้ดูแลระบบ
  • นายสุชาญ กิจลือเลิศ
    suchan.k@anamai.mail.go.th
  • กิตตินันท์ สายะเวส
    kittinun.s@anamai.mail.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
  • อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
  • Email: kid4003@gmail.com
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติการเข้าเว็บไซต์
Onlineวันนี้เดือนนี้ปีนี้
1693514,11758,276
ตั้งแต่ปี 2563