หลักสูตรกำลังออนไลน์
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
93
300
30 มิ.ย. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 4)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
134
300
1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 1)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
12
300
1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 2)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
13
300
1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 3)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
4
300
1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 4)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
4
300
1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 5)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
38
300
1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 6)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
287
300
21 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 3)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
57
300
24 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 4)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
44
300
1 ส.ค. 64-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 7)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
16
300
1 ส.ค. 64-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 3)
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
28
300
1 ส.ค. 64-30 พ.ย. 64 (รุ่นที่ 3)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
109
300
2 ส.ค. 64-15 ส.ค. 64 (รุ่นที่ 4)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • นายสุชาญ กิจลือเลิศ
    suchan.k@anamai.mail.go.th
  • กิตตินันท์ สายะเวส
    kittinun.s@anamai.mail.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
  • อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
  • Email: kid4003@gmail.com
  • Line ID:61058370
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้เดือนนี้ปีนี้
258122943362
ตั้งแต่ปี 2563