หลักสูตรกำลังเปิดและจะเปิดเร็วนี้
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 ก.ย. 63-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 1)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 ก.ย. 63-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 1)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 ก.ย. 63-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 1)
การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน
ดูตัวอย่าง 301
คน
8 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 1)
ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (ปรับนิดชีวิตดี๊...ดี)
ดูตัวอย่าง 301
คน
12 พ.ย. 63-16 พ.ย. 64 (รุ่นที่ 1)
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ I
ดูตัวอย่าง 301
คน
13 พ.ย. 63-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 1)
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ II
ดูตัวอย่าง 301
คน
30 พ.ย. 63-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 1)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ดูตัวอย่าง 301
คน
25 ม.ค. 64-30 เม.ย. 64 (รุ่นที่ 2)
ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (ปรับนิดชีวิตดี๊...ดี)
ดูตัวอย่าง 301
คน
26 ม.ค. 64-26 ม.ค. 65 (รุ่นที่ 2)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ดูตัวอย่าง 301
คน
27 ม.ค. 64-30 เม.ย. 64 (รุ่นที่ 2)
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 ก.พ. 64-31 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 2)
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 ก.พ. 64-31 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 1)
อสม.รอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันโควิด-19
ดูตัวอย่าง 190
คน
4 ก.พ. 64-30 เม.ย. 64 (รุ่นที่ 2)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ดูตัวอย่าง 161
คน
5 ก.พ. 64-6 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 2)
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ดูตัวอย่าง 301
คน
22 ก.พ. 64-31 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 3)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) (ภาคทฤษฎี 7 ชั่วโมง)
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 มี.ค. 64-30 เม.ย. 64 (รุ่นที่ 4)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) (ภาคทฤษฎี 7 ชั่วโมง)
ดูตัวอย่าง 301
คน
1 มี.ค. 64-30 เม.ย. 64 (รุ่นที่ 5)
ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) (ภาคทฤษฎี 7 ชั่วโมง)
ดูตัวอย่าง 171
คน
1 มี.ค. 64-30 เม.ย. 64 (รุ่นที่ 6)
ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (ปรับนิดชีวิตดี๊...ดี)
ดูตัวอย่าง 197
คน
1 มี.ค. 64-1 ม.ค. 65 (รุ่นที่ 3)
การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน
ดูตัวอย่าง 208
คน
5 มี.ค. 64-30 ก.ย. 64 (รุ่นที่ 2)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ดูตัวอย่าง 105
คน
15 มี.ค. 64-31 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 3)
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ดูตัวอย่าง 261
คน
20 มี.ค. 64-31 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 4)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ดูตัวอย่าง 45
คน
25 มี.ค. 64-25 มิ.ย. 64 (รุ่นที่ 3)
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ดูตัวอย่าง 83
คน
25 มี.ค. 64-31 ส.ค. 64 (รุ่นที่ 1)
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ดูตัวอย่าง 0
คน
9 เม.ย. 64-31 พ.ค. 64 (รุ่นที่ 5)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • นายสุชาญ กิจลือเลิศ
    suchan.k@anamai.mail.go.th
  • กิตตินันท์ สายะเวส
    kittinun.s@anamai.mail.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
  • อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
  • Email: kid4003@gmail.com
  • Line ID:61058370
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้เดือนนี้ปีนี้
91203124596
ทั้งหมด