หลักสูตรกำลังออนไลน์
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
227
300
1 ส.ค. 64-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 3)
พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
203
300
1 ส.ค. 64-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 3)
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
177
300
14 ก.ย. 64-31 ธ.ค. 64 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
63
300
21 ก.ย. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 5)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
241
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 4)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
62
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 5)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
7
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 5)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
17
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 7)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
11
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
18
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 9)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
18
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 10)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
14
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 11)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
20
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 12)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
3
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 13)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
10
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 6)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
7
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 7)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
5
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
24
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 6)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
55
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 7)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
26
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 8)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
29
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 9)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
55
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 10)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
22
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 11)
อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
47
300
9 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 12)
อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน
ข้อมูล ดูตัวอย่าง
1
300
16 ต.ค. 64-31 ต.ค. 64 (รุ่นที่ 6)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • นายสุชาญ กิจลือเลิศ
    suchan.k@anamai.mail.go.th
  • กิตตินันท์ สายะเวส
    kittinun.s@anamai.mail.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
  • อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
  • Email: kid4003@gmail.com
  • Line ID:61058370
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้เดือนนี้ปีนี้
18335859527
ตั้งแต่ปี 2563